Gnoj je zlato
  in zlato je gnoj
  oboje = 0
  0 = ∞
  ∞ = 0
  A B <
  1, 2, 3
  Kdor nima duše
  ne potrebuje zlata
  kdor ima dušo
  ne potrebuje gnoja
  I, A.